Bilirubinmetre Cihazı

  • Bebeklerde kapiler numune ile total bilirubin takibi
  • Otomatik kalibrasyon
  • 50-60 mikrolitre numune hacmi
  • 0-30 mg/dl ölçüm aralığı
  • 455 nm-575 nm dalga boylarında okuma
  • Uzun ömürlü LED ışık kaynağı
  • 250 ml/dl ye kadar hemolizli numunenin doğrulanması

İLETİŞİM

BİLİRUBİN CİHAZI